Gwarancja i zwrot

Wszystkie produkty objęte są okresami gwarancyjnymi producenta.

W krajach Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa 1999/44/WE, która przewiduje co najmniej 24 miesięczny okres gwarancyjny.
Przy przekazywaniu produktu do naprawy gwarancyjnej konieczne jest posiadanie dokumentu zakupu lub wypełnionej karty gwarancyjnej.
Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu przed upływem określonego okresu gwarancyjnego, naprawa gwarancyjna przeprowadzana jest bezpłatnie.


Zobowiązania gwarancyjne nie mają zastosowania:

 • w przypadku wadliwych źródeł światła;
 • produkt jest używany niezgodnie z jego przeznaczeniem (do celów handlowych, produkcyjnych lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji użytkowania);
 • dokonano jakiejkolwiek samodzielnej naprawy, plomby są uszkodzone, widoczne są ślady ingerencji w produkt itp.;
 • doszło do mechanicznego uszkodzenia obudowy produktu lub innych części;
 • produkt został nieprawidłowo podłączony do źródła zasilania lub uszkodzony na skutek zbyt wysokich impulsów napięcia zasilającego podczas prac elektroinstalacyjnych w podstacjach, obiektach rozdzielczych itp.;
 • produkt jest uszkodzony przez piorun, ogień, wodę lub inne elementy, agresywne substancje, płyny itp.;
 • do osprzętu produktu, akcesoriów, części i zespołów o ograniczonej żywotności.

 

Opakowania

Wszystkim klientom zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania produktu na wypadek konieczności serwisu gwarancyjnego - jest to wymóg niektórych producentów. Numer seryjny produktu lub inne ważne informacje niezbędne do identyfikacji produktu nie mogą być usunięte z produktu i opakowania.

 

Procedura zwrotu produktu

Jeżeli istnieją powody, dla których zakupiony produkt nie jest odpowiedni, kupujący ma prawo zwrócić go sprzedawcy w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania produktu.

Gdy kupujący odmawia przyjęcia dostarczonego towaru bez wad, musi pokryć koszty wysyłki zwrotu towaru do nas.

Zwracany produkt musi być nieużywany i w oryginalnym opakowaniu, z wyjątkiem opakowań próżniowych przezroczystych.

Wszystkie naklejki fabryczne, w tym numer seryjny, muszą znajdować się na produkcie i/lub jego opakowaniu.

Jeżeli kupującemu został sprzedany produkt niespożywczy o niewłaściwej jakości, a sprzedający nie omówił z kupującym jego wad, kupujący ma prawo żądać od sprzedającego:

 • zastąpić produkt o nieodpowiedniej jakości produktem o odpowiedniej jakości;
 • odpowiednio obniżyć cenę produktu;
 • w rozsądnym terminie bezpłatnie usunąć wady produktu;
 • zwrotu kosztów usunięcia wady produktu, jeżeli sprzedawca nie usunął ich w rozsądnym terminie, konsument wady usunął sam lub przy pomocy osób trzecich;
 • jednostronnie wypowiedzieć umowę sprzedaży i zażądać zwrotu wpłaconych za produkt pieniędzy.

 

Towar jest wymieniany lub zwracany w miejscu zakupu lub w innym dogodnym dla kupującego miejscu wskazanym przez sprzedawcę. Kupujący składa sprzedającemu pisemne żądanie wskazujące wady towaru. Do wniosku dołączany jest paragon fiskalny lub paragon kupna-sprzedaży lub inny dokument potwierdzający kupno-sprzedaż towaru od tego sprzedawcy oraz dokument gwarancyjny (jeżeli na sprzedany towar jest ustalony okres gwarancji jakości).

Jeżeli kupującemu nie podoba się kształt, rozmiar, kolor, wzór lub kompletność zakupionego towaru, ma prawo wymienić go na analogiczny produkt w terminie czternastu dni od dnia sprzedaży produktów nieżywnościowych, chyba że sprzedawca ustaw dłuższy okres.

Jeżeli sprzedający nie posiada produktu nadającego się do wymiany, kupujący ma prawo zwrócić produkt sprzedającemu w określonym terminie i odzyskać wpłacone za niego pieniądze.

W przypadku sporu dotyczącego zmian w wyglądzie towaru lub uszkodzenia towaru, sprzedawca musi zwrócić się pisemnie do Państwowej Inspekcji Wyrobów Niespożywczych, a po otrzymaniu od niego pisemnych wniosków niezwłocznie powiadomić kupującego.