Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

1.1 Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników sklepów internetowych i usług.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług; innymi słowy, w których określamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej. O ile te pliki cookie nie są absolutnie niezbędne do świadczenia naszej witryny i usług, poprosimy Cię o zgodę na korzystanie z plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie.

1.4 Nasza strona internetowa zawiera kontrole prywatności, które wpływają na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. Korzystając z kontroli prywatności, możesz otrzymywać bezpośrednią komunikację marketingową i ograniczać publikowanie swoich informacji. Dostęp do kontroli prywatności można uzyskać za pomocą [URL] .

1.5 W tej polityce „my”, „my” i „nasz” patrz UAB Poilsio sprendimai . Aby uzyskać więcej informacji o nas, zobacz Sekcja 13.

2. Kredyt

2.1 Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal ( https://seqlegal.com ).

Musisz zachowaj powyższy kredyt. Korzystanie z tego dokumentu bez kredytu stanowi naruszenie praw autorskich. Możesz jednak kupić u nas równoważny dokument, który nie zawiera kredytu.

3. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

3.1 W tej sekcji 3 przedstawiliśmy:

(a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

(b) [w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, źródło i określone kategorie tych danych];

(c) cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; oraz

(d) podstawy prawne przetwarzania.

3.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej witryny i usług („ dane użytkowania ”). Dane użytkowania mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowań, długość odwiedzin, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystania z usługi. Źródłem danych o użytkowaniu jest nasz system śledzenia danych analitycznych. Te dane o użytkowaniu mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

3.3 Możemy przetwarzać dane Twojego konta („ dane konta ”). Dane konta mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane konta mogą być przetwarzane w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych i komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com) LUB wydajność umowy między tobą a nami i / lub podejmowanie kroków, na twoją prośbę, w celu zawarcia takiej umowy.

3.4 Możemy przetwarzać informacje zawarte w Twoim profilu osobistym na naszej stronie internetowej („ dane profilowe ”). Dane profilowe mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzenia, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia. Dane profilu mogą być przetwarzane w celu umożliwienia i monitorowania korzystania z naszej strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com)  LUB wydajność umowy między tobą a nami i / lub podejmowanie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.5 Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które są udostępniane w trakcie korzystania z naszych usług („ dane usługi ”). Dane usługi mogą obejmować określić dane . Dane serwisowe mogą być przetwarzane w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych i komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com) LUB wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podejmując kroki, na twoją prośbę, w celu zawarcia takiej umowy.

3.6 Możemy przetwarzać informacje, które publikujesz w celu opublikowania na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług („ dane publikacji ”). Dane publikacyjne mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji oraz administrowania naszą stroną internetową i usługami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com) LUB wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.7 Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym zapytaniu, które nam przesyłasz, dotyczące towarów i / lub usług („ dane zapytania ”). Dane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i / lub usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

3.8 Możemy przetwarzać informacje dotyczące naszych relacji z klientami, w tym dane kontaktowe klientów („ dane relacji z klientami ”). Dane dotyczące relacji z klientem mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz informacje zawarte w komunikacji między nami a tobą lub twoim pracodawcą. Źródłem danych dotyczących relacji z klientem jest ty lub twój pracodawca. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania naszymi relacjami z klientami, komunikowania się z klientami, prowadzenia rejestrów tych komunikacji oraz promowania naszych produktów i usług wśród klientów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszymi relacjami z klientami.

3.9 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i usług, które zawierasz z nami i / lub za pośrednictwem naszej strony internetowej („ dane transakcji ”). Dane transakcji mogą obejmować dane kontaktowe, dane karty i szczegóły transakcji. Dane transakcyjne mogą być przetwarzane w celu dostarczenia zakupionych towarów i usług oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na twoją prośbę, w celu zawarcia takiej umowy i naszych uzasadnionych interesów (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com).

3.10 Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i / lub biuletynów („ dane powiadomień ”). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i / lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.11 Możemy przetwarzać informacje zawarte lub odnoszące się do wszelkiej komunikacji, którą nam wysyłasz („ dane korespondencji ”). Dane dotyczące korespondencji mogą obejmować treść i metadane związane z komunikacją. Nasza strona internetowa będzie generować metadane związane z komunikacją dokonywaną za pomocą formularzy kontaktowych. Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z tobą i prowadzenia dokumentacji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com).

3.12 Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania jestnasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, twoich praw i praw innych osób.

3.13 Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com).

3.14 Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe określone w niniejszej sekcji 3, możemy również przetwarzać dowolne z Twoich danych osobowych, w przypadku gdy takie przetwarzanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu w celu ochrony twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

3.16 Nie dostarczaj nam danych osobowych innych osób, poprosimy Cię o to.

4. Przekazywanie danych osobowych innym osobom

4.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy spółek (oznacza to nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i wszystkie jej spółki zależne), o ile jest to zasadnie konieczne do celów i na podstawie prawnej określonej w niniejszej polityce. Informacje na temat naszej grupy firm można znaleźć na esaunashop.pl/o-nas

4.2 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i / lub profesjonalnym doradcom w zakresie, w jakim jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

4.3 Możemy ujawnić określić kategorię lub kategorie danych osobowych naszym dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to uzasadnione w celu realizacji zamówienia.

4.4 Transakcje finansowe dotyczące naszej strony internetowej i usług są LUB mogą być obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych (Bank Luminor, Paysera, Paypal, Opay). Udostępnimy dane transakcji naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania twoich płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i zwrotami.

4.5 Możemy ujawnić Twoje dane zapytania jednemu lub większej liczbie wybranych zewnętrznych dostawców towarów i usług zidentyfikowanych na naszej stronie internetowej w celu umożliwienia im skontaktowania się z Tobą, aby mogli oferować, sprzedawać i sprzedawać Ci odpowiednie towary i / lub usługi . Każda taka strona trzecia będzie działać jako administrator danych w związku z danymi zapytania, które do niej dostarczamy; a po skontaktowaniu się z Tobą każda taka strona trzecia dostarczy Ci kopię własnej polityki prywatności, która będzie regulować wykorzystanie twoich danych osobowych przez tę stronę trzecią.

4.6 Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w niniejszej sekcji 4, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne dla spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesy innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

5. Zatrzymywanie i usuwanie danych osobowych

5.1 W tej sekcji 5 określono nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi dotyczącymi zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

5.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

5.3 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

(a) Kategoria lub kategorie danych osobowych będą przechowywane przez minimalny okres 10 dni roboczych i przez maksymalny okres 3 lata .

5.4 W niektórych przypadkach nie jest możliwe określenie z góry okresów przechowywania danych osobowych. W takich ctak, określimy okres przechowywania na podstawie następujących kryteriów:

(a) okres przechowywania kategorii danych osobowych zostanie ustalony na podstawie określenia kryteriów .

5.5 Niezależnie od innych postanowień niniejszego ustępu 6, możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jeżeli takie zatrzymanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

6. Poprawki

6.1 Od czasu do czasu możemy aktualizować te zasady, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

6.2 Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony ze zmian w tych zasadach.

6.3 Możemy LUB powiadomić Cię o zmianach LUB znaczących zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

7. Twoje prawa

7.1 W tej sekcji 7 podsumowaliśmy prawa przysługujące ci na mocy prawa o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone i nie wszystkie szczegóły zostały zawarte w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

7.2 Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

(a) prawo dostępu;

(b) prawo do sprostowania;

(c) prawo do usunięcia;

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania;

(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

(f) prawo do przenoszenia danych;

(g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; oraz

(h) prawo do wycofania zgody.

7.3 Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a tam, gdzie to robimy, dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegółowe informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych oraz o odbiorcach danych osobowych. Zapewniając, że prawa i wolności innych osób nie zostaną naruszone, dostarczymy Ci kopię twoich danych osobowych. Pierwszy egzemplarz zostanie dostarczony bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, odwiedzając [URL] po zalogowaniu się na naszej stronie.

7.4 Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych na Twój temat.

7.5 W niektórych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane; wycofujesz zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z określonymi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego; a dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują przypadki, w których przetwarzanie jest konieczne: w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; w celu spełnienia obowiązku prawnego; lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

7.6 W niektórych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Okoliczności te obejmują: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale potrzebujesz danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; i sprzeciwiłeś się przetwarzaniu w oczekiwaniu na weryfikację tego sprzeciwu. W przypadku ograniczenia przetwarzania na tej podstawie możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Przetwarzamy go jednak tylko w inny sposób: za Twoją zgodą; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; dla the ochrona praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.

7.7 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas twoich danych osobowych z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest konieczne do: wykonania zadania realizowanego w w interesie publicznym lub w wykonywaniu wszelkich powierzonych nam władz publicznych; lub celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. Jeśli zgłosisz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do twoich interesów, praw i wolności lub przetwarzanie dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

7.8 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowaniu do celów marketingu bezpośredniego). Jeśli zgłosisz sprzeciw, przestaniemy przetwarzać twoje dane osobowe w tym celu.

7.9 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas twoich danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego ze względów interesu publicznego.

7.10 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania naszych danych osobowych jest:

(a) zgoda; lub

(b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia kroków na żądanie przed zawarciem umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do otrzymania osobistego dane od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. To prawo nie ma jednak zastosowania, jeżeli niekorzystnie wpłynęłoby na prawa i wolności innych osób.

7.11Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia.

7.12 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

7.13 Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych w drodze pisemnego zawiadomienia LUB LUB metodami , oprócz innych metod określonych w niniejszej sekcji 8.

8. Informacje o plikach cookie

8.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

8.2 Pliki cookie mogą być „trwałe” pliki cookie lub „sesja” pliki cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą wygaśnięcia; z kolei sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

8.3 Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwane z nich.

9. Pliki cookie, których używamy

9.1 Używamy plików cookie w następujących celach:

(a) uwierzytelnianie - używamy plików cookie w celu identyfikacji użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny i przeglądania naszej strony.

(b) status - używamy plików cookie, aby pomóc nam ustalić, czy jesteś zalogowany na naszej stronie.

(c) personalizacja - używamy plików cookie do przechowywania informacji o twoich preferencjach i do personalizacji strony internetowej.

(d) bezpieczeństwo - używamy plików cookie jako elementu środków bezpieczeństwa służących do ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania oszustwomnie używaj danych logowania i ogólnie w celu ochrony naszej witryny i usług.

(e) reklama - używamy plików cookie, aby pomóc nam wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie odpowiednie.

(f) analiza - używamy plików cookie, aby pomóc nam w analizie użytkowania i wydajności naszej witryny i usług.

(g) zgoda na pliki cookie - używamy plików cookie do przechowywania preferencji użytkownika w odniesieniu do korzystania z plików cookie bardziej ogólnie.

10. Pliki cookie wykorzystywane przez naszych usługodawców

10.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie, które mogą być przechowywane na komputerze podczas odwiedzania naszej witryny.

10.2 Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu z witryny za pomocą plików cookie. Zebrane informacje dotyczące naszej strony internetowej są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/ .

10.3 Na naszej stronie publikujemy oparte na zainteresowaniach reklamy Google AdSense. Są one dostosowane przez Google do twoich zainteresowań. Aby określić Twoje zainteresowania, Google będzie śledzić Twoje zachowanie na naszej stronie internetowej i na innych stronach internetowych za pomocą plików cookie. LUB Publikujemy reklamy Google AdSense na naszej stronie internetowej. Aby określić Twoje zainteresowania, Google będzie śledzić Twoje zachowanie na naszej stronie internetowej i na innych stronach internetowych za pomocą plików cookie. Takie śledzenie zachowań pozwala Google na dostosowanie reklam wyświetlanych na innych stronach w celu odzwierciedlenia Twoich zainteresowań (ale nie publikujemy reklam opartych na zainteresowaniach w naszej witrynie). Możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie zainteresowań powiązane z przeglądarką, odwiedzając: https://adssettings.google.com . Możesz również zrezygnować z sieciowego pliku cookie partnera AdSense, korzystając z tych ustawień lub korzystając z mechanizmu rezygnacji z wielu plików cookie Network Advertising Initiative pod adresem: http : //optout.networkadvertising.org . Jednak te mechanizmy rezygnacji same wykorzystują pliki cookie, a jeśli usuniesz pliki cookie z przeglądarki, rezygnacja nie zostanie utrzymana. Aby zapewnić utrzymanie rezygnacji w odniesieniu do konkretnej przeglądarki, możesz rozważyć użycie wtyczek do przeglądarki Google dostępnych pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/7395996 .

11. Zarządzanie plikami cookie

11.1 Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptacji plików cookie i ich usunięcia. Metody tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje na temat blokowania i usuwania plików cookie za pomocą tych linków:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl ( Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/ włącz i wyłącz preferencje stron internetowych (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera) ;

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/ help / 17442 / windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); oraz

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10- microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

11.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

12. Nasze dane

12.1 Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez UAB Poilsio sprendimai .

12.2 Jesteśmy zarejestrowani w & nbsp; Agluonos st. 44, Siupariu k., 96165 Klaipeda r., Litwa, pod numerem rejestracyjnym 303170822 , a nasza siedziba znajduje się przy ulicy Agluonos. 44, Siupariu k., 96165 Klaipeda r., Litwa.

12.3 Nasze główne miejsce prowadzenia działalności to liepų g. 54, Klaipėda .

12.4  Możesz się z nami skontaktować:

(a) pocztą na adres podany powyżej;

(b) za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej;

(c) telefonicznie na numer kontaktowy publikowany od czasu do czasu na naszej stronie;

(d) pocztą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail publikowanego od czasu do czasu.

13. Inspektor ochrony danych

13.1 Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to: [email protected] .